Returbetingelser

Godkjennelse av en vareretur

  • Retur av varer skal avtales spesielt. Avtalte returer må foretas senest 30 dager etter mottagelse av varen.
  • Varene skal være kjøpt hos Elektrohuset AS, være i originalemballasjen, være kurante og salgbare.
  • Retur av skaffevarer kan kun skje etter avtale og vil være basert på underleverandørens returbetingelser.
  • All retur sendes til Elektrohuset med frakt betalt. Hvis ikke, reduseres kreditnotaen med transportørens regulativpris for sendingen. Alternativt belastes minimum 250,- for returtransport.
  • Feilleveringer krediteres 100 % i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av Elektrohuset AS
  • Varer skadet under transport erstattes 100 %. I følge forsikringsselskapenes retningslinjer, må kopi av fraktbrev kvitteringsliste vedlegges erstatningskravet.(Fraktbrevet/kvitteringslisten skal ha en egen påtegning om skaden og være kvittert av transportøren) 

For øvrig vises det til våre salgs og leveringsbetingelser.